Novi cijenovnik od 01.01.2017 godine

Na prostor Bosne i Hercegovine djeluje veliki broj hosting kompanija koje nude različiti spektar usluga, jedna od njih upravo je YUB Host Zenica. U 2016 godini prepoznati smo kao partneri od strane  autoškola, politički subjekata i na kraju Košarkaškog savez Bosne i Hercegovine.

Nove tehnologije koje primjenjujemo s ciljm poboljšanja naše ponude zahtjevaju stalna novčana ulaganja, a vi kao krajnji korisnici svjesni ste činjenice da je YUB Host u proteklih godinu dana imao zavidan uptime od 100 % mjeren od strane nezavisne kuće StatusCake l.t.d London UK.

Iako smo dugo vremena, od povećanja cijena na ostalim web hosting providerima, ostali najpovoljniji od nove godine ( 2017 g ) prisiljeni smo uskladiti naše cjenovnike sa konkurencijom i na taj način ostatiti na tržištu kao stabilna kompanija koja nudi prije svega kvalitet.

Ne želimo da naši trenutni i budući klijeniti budu taoci neulaganja u naše mašine, servere i kompletno naše usluge. Nadamo se da ćete ostatiti vijerni kao i do sada našem kvalitetu.

 

YUB Host Zenica

YUB Host - Facebook