10/12/2018

WEB Održavanje

Proces održavanja web sajta podrazumjeva da sajt bude dostupan i da nesmetano funkcioniše od trenutka njegovog postavljanja na internet pa sve dok postoji potreba za sajtom.

Bez obzira što je sasvim prirodno da ćete nakon izrade sajta željeti da imate što manje troškova, a dobijete što više od svog sajta, koliko god da je dobar Vaš sajt, njegov kvalitet vremenom opada. Da bi funkcionisao besprijekorno, Vas sajt uvijek mora da bude svjež i dinamičan.

Iako je Vas sajt prilikom prvobitne izrade kreiran da bude funkcionalan i dobro pozicioniran kod Google pretraživača, ukoliko se dugo ne mjenja, počeće da pada na sve nižu poziciju u rezultatima pretrage, sve manje ljudi će ga posjećivati, i na kraju će postati nevidljiv.

Nakon nekog vremena shvatićete da je sav novac koji ste uložili u izradu sajta uzalud izgubljen, jer više niko ne može da Vas pronađe na internetu.

Da biste izbjegli ovakav scenario, morate obezbjediti profesionalno i konstantno održavanje web sajta.

Cijene održavanja i ažuriranja web sajtova se uglavnom određuju prema utrošenim satima dizajnera/programera a trajanje samog održavanja zavisi od složenosti Vašeg zahtjeva.

Cijena jednokratnog održavanja internet stranica naplaćuje se po satu rada programera u redovnom radnom vremenu i iznosi 5 EURA za zemlje EU, odnosno 10 KM (10:00 do 15:00) a hitnog održavanja van radnog vremena, vikendima i praznicima +30% na cijenu redovnog održavanja.

Pod održavanje podrazumijeva se ubacivanje već pripremljenog sadržaja, fotografija i teksta i to ne više od 20% izgrađenih resursa stranice. U vrijeme održavanja obraćunava se rad programera i prijenos podataka sa radne jedinice na virtuelni server stranice.

Redovno tehničko održavanje se ne naplaćuje i ono je uključeno u cijenu koštanja web paketa.

Najmanja obračunska jedinica za web održavanje je jedan sat odnosno 60 minuta.Početna obračunska jedinica za održavanje je jedan sat odnosno 60 minuta.

YUB Host - Facebook